Skatekids behandling av personuppgifter

Här besriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vem är ansvarig

Kenka International AB, Orgnr: 556812-1767 (Skatekids.se) är ansvarig för behandlig av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter hanterar vi

  • Om du är kund hos oss sparas: namn, adress, e-postadress, ip-address, mobilnummer, köphistorik och ordernummer.
  • Om du kontaktar oss via e-mail eller hemsida sparas: e-postadress, ip-adress, namn.
  • Om du prenumererar på vårat nyhetsbrev sparas: e-postadress, ip-adress, namn.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna

  • Dig som kund: Vi använder dina personuppgifter för att hantera din beställning på våran webshop, detta inkluderar att behandla dina beställningar, hantera returer och reklamationer, skicka leveransinformation och vid behov kontakta dig för för frågor eller information om din order.
  • Vid kontakt på e-mail eller hemsida: För att kunna svara på dina frågor.
  • Prenumererant på vårat nyhetsbrev: För erbjudanden och nyheter från oss.

Utlämning av uppgifter

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller: våra betalningslösningar, företag som hanterar leverans av dina produkter och it-tjänster för e-post kommunikation som används till nyhetsbrev och kommunikation med dig som kund.

Dina rättigheter

I vissa fall har har du rätt till rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Om vi inte längre behöver personuppgifterna eller om det saknas laglig grund för behandlingen.

Rättslig grund 

Enligt avtal för köp och gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter i 3 år eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs ovan såvida inte en längre lagringstid krävs enligt lagen.

Klagomål

Har du några klagomål kontakta oss. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen